ติ้วเกลี้ยง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นติ้วเกลี้ยง 11 ข้อ ! (ติ้วใบเลื่อม)

ติ้วเกลี้ยง ติ้วเกลี้ยง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum coch