3 สมุนไพรไทย ใช้รักษาโรคเบาหวานได้

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ติ้วเกลี้ยง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นติ้วเกลี้ยง 11 ข้อ ! (ติ้วใบเลื่อม)

ติ้วเกลี้ยง ติ้วเกลี้ยง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum coch

รอบรู้เรื่องสมุนไพรจีน : เก่ากี๋

ถ้าพูดถึงเก่ากี๋ หลายท่านคงจะไม่รู้จักนัก ถ้าไม่ใช่คนไท

ติ้วขาว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นติ้วขาว 18 ข้อ ! (ผักติ้ว)

ติ้วขาว ติ้วขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum formosum (Ja

มะกรูด สรรพคุณและประโยชน์ของมะกรูด 38 ข้อ !

มะกรูด มะกรูด ชื่อสามัญ Kaffir lime, Leech lime, Maurit

ปอเต่าไห้ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นปอเต่าไห้ 13 ข้อ !

ปอเต่าไห้ ปอเต่าไห้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Enkleia malaccensis